08.09.2022

Otwarcie VII Kapituły Generalnej

Szensztackie Siostry Marii

Otwarcie VII Kapituły Generalnej

Szensztackiego Instytutu  Sióstr Maryi

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2022 roku,

w Domu Generalnym na Górze Szensztat rozpoczęła się VII Kapituła Generalna

Szensztackich Sióstr Maryi.

Została ona uroczyście otwarta podczas nabożeństwa w Kościele Trójcy Świętej.

Na Kapitułę Generalną przybyły 53 siostry ze wszystkich kontynentów. Niemcy – wraz z Siostrami Zarządu Generalnego – tworzą największą grupę, liczącą 28 Sióstr. W Kapitule bierze udział sześć sióstr z innych krajów europejskich. Dwanaście sióstr pochodzi z kontynentu amerykańskiego, trzy z Afryki i po dwie z Australii i Azji. Cztery inne siostry zapewnią tłumaczenie symultaniczne na i z języka angielskiego, portugalskiego i hiszpańskiego.

Kapituły Generalne odbywają się w naszym Instytucie co dwanaście lat. W przygotowania przez długi okres czasu zaangażowana jest cała wspólnota: poprzez udział w komisjach tematycznych, poprzez zgłoszenia i wnioski, wybory delegatek i wreszcie poprzez modlitwę.

Do zadań Kapituły Generalnej należą wybory, w szczególności wybory do Zarządu Generalnego. Ponadto uczestniczące w kapitule siostry informują się o stanie Instytutu poprzez sprawozdania z prowincji, przyglądają się aktualnym prądom w Kościele i społeczeństwie i starają się na ich podstawie z wiarą odkryć wolę Bożą i ustalić priorytety na przyszłość.

Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszą naszej wspólnocie w modlitwie

i wypraszają nam prowadzenie przez Ducha Świętego w tym ważnym czasie!