20.11.2021

Siostra M. EMILIA, „ANIOŁ BEZ SKRZYDEŁ”

S. M. Paula Thais

Wspomnienie odejścia do wieczności s. M. Emilii Engel

jest wspomnieniem „bezskrzydłego anioła” podarowanego Szensztatowi przez Ojca Niebieskiego.M. Emilia przekazała orędzie o Bożej miłości wielu ludziom, znajdującym się w trudnych sytuacjach i potrzebach, ponieważ sama doświadczyła podobnych trudności.

Ojciec Kentenich powiedział o siostrze M. Emilii:

„Czyż Siostra Emilia nie ma szczególnego posłannictwa z nieba dla dzisiejszej ludzkości, miotanej strachem na wszystkie strony? Czyż nie leżało w Bożym planie to, by dane jej było zakosztować tych samych udręk, żeby ją do tego przygotować? Czyż nie chciał On przez liczne przeżycia tego rodzaju wzbudzić w niej współczucia i przez jej przykład ukazać sprawdzone drogi wychodzenia z lęku? … (Margareta Wolff, Pozostanę wierna mojemu «tak»)

Pomimo stromej drogi, którą musiała przejść, znalazła siłę w Sercu Boga i z ufnością korzystała z rad kierownika duchowego – o. Kentenicha, który stał się jej duchowym ojcem i Bożym przewodnikiem.

Z nieba s. M. Emilia pozostaje nadal tym „bezskrzydłym aniołem”, który uczy nas żarliwej ufności w Bożą Opatrzność.

Niech blask jej spojrzenia będzie dla nas jak latarnia morska, która umacnia w nas nadzieję, że Bóg również nas przygotowuje do szczególnej misji!