15.02.2021

Na naszą codzienność … 14

S M. Renata Zürrlein

 

„Bez matek w naszym Ruchu, Szensztat absolutnie nie byłby zdolny do wypełnienia swojej misji w dzisiejszych czasach.

Powtarzam: Tak jak Matka Boża ma niezastąpione miejsce w dziele zbawienia, tak nasze ‘królestwo Szensztatu’ nie będzie owocne bez matek w naszym Ruchu”

Józef Kentenich
30.05.1966 r.


IMPULS

Mocne stwierdzenie! Ojciec Założyciel liczy na nas!

Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Ale to, co nosimy w sobie jako tajemnicę, jest wielkim darem dla Szensztatu.
Mamy serce matki.
Serce matki jest otwarte i gotowe do przyjęcia życia.
Serce matki jest głębokie i silne.
Serce matki potrafi przeżyć głębokie szczęście ale jest także w stanie znieść cierpienie.
Serce matki jest wierne.
Serce matki zna moc miłości i dlatego jest bardzo blisko Boga.

Nasza wieź z Szensztatem powinna być zawsze żywa w naszych sercach i otwarta na przyszłość.


? Jaki jest mój wewnętrzny stosunek do Szensztatu? Co dotarło do mojego serca i co chcę zachować?

Gdzie jest moje miejsce w Szensztacie? Jakie jest moje osobiste zaangażowanie?