15.01.2020

Na naszą codzienność … 01

S. M. Renata Zürrlein

„Tajemnicą jest, jak rodzi się miłość. Poza tym mówi się, że jeśli rozbudziła się miłość, trzeba ją pielęgnować. Jeśli ona nawet rodzi się spontanicznie, to nie rozwija się spontanicznie. Także wzajemną duchową więź musimy pielęgnować. Musimy pielęgnować jednoczącą moc (…).

Musimy pielęgnować wzajemną duchową więź także wtedy, gdy jest bardzo trudno”.

4.- 8.9.1950


IMPULS

Tak bywa: Pewnego dnia dotyka nas miłość i napełnia nas światłem, silnymi emocjami i szczęściem. W takich momentach możemy jednak łatwo popełnić pomyłkę: Wtedy kochamy to piękne uczucie. W Piśmie świętym czytamy słowa: „Wytrwajcie w miłości mojej”.

Św. Matka Teresa wyraża to następująco: „Kochać aż do bólu!” – Trwać – nie rezygnować – pozwolić, by miłość dojrzewała do głębi – chcieć dobra innych – także w słabych stronach i niedomaganiach bliźnich dostrzegać ich godność – uczyć się kochać miłosiernie, tak, jak Bóg kocha miłosiernie.


Gdzie potrzebna jest moja wierna miłość?

Gdzie przestałem inwestować w miłość?

Gdzie muszę poszukiwać nowych dróg do innych ludzi, aby dać przestrzeń miłości, aby ją pielęgnować?