24.12.2019

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

Schw. Gretelmaria Wolff

Jako Szensztackie Siostry Maryi

słowami ojca Józefa Kentenicha życzymy wszystkim odwiedzającym naszą stronę
błogosławionych i radosnych świąt Bożego Narodzenia!

„Co Aniołowie wyśpiewali pasterzom? Proszę posłuchać: ‘Znajdziecie Niemowlę’ (Łk 2,12). To ukazuje nam wielki cel, stojący przed nami w najbliższych tygodniach: stać się ponownie dzieckiem!

Bóg stał się człowiekiem na drodze dziecięctwa

My mamy zostać ‘przebóstwieni’ na drodze dziecięctwa, nie tylko na cztery tygodnie Adwentu, lecz aż do końca naszego życia. Zbawiciel ukazał nam to jako cel naszego życia: ‘Jeśli (…) nie staniecie się jak dzieci…’ (Mt 18,3) Czego On zatem od nas oczekuje? Ponownego stania się dzieckiem!

Im bardziej jesteśmy otwarci na Boga i to, co Boże, tym bardziej możemy być ‘zamknięci’ wobec świata. Tylko dziecko jest w stanie dokonać tego, by żyjąc w świecie być wolnym od ‘ducha świata’. Jeżeli w relacji do jakiegoś człowieka doświadczyliśmy bardzo głębokiej miłości, to żyje się wtedy w codziennej atmosferze a mimo to nie żyje się całkowicie w tej atmosferze, dusza żyje miłością. To właśnie powinno być istotą i gwiazdą przewodnią naszych dążeń:

Być w świecie, a mimo wszystko nie w świecie,

służyć światu, ale sercem i umysłem być przy Bogu Ojcu”.

(o. Józef Kentenich, 28 listopada 1937 r.)

   O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA