15.02.2019

Słowo Ojca Kentenicha „Moc miłości”

MFC

„Moc miłości”

“Miara poświęcenia i siła miłości jest
miarą naszej świętości.

“Tym, co ratuje dzisiaj świat, jest
wielka bezinteresowność, jest duch
ofiary, wypływający z miłości
.”