07.12.2017

Czeski pokój w nowym Centrum Szensztackim Belmonte

s. M. Václavy Horákovej, Czechy

Obraz MTA do czeskiego pokoju

„Ten prezent przyjmę chętnie i natychmiast” – powiedział Ojciec Kentenich do ks. biskupa Tenhumberga w 1965 roku, gdy ten opowiedział mu o propozycji Prezydium Generalnego Dzieła Szensztackiego, by w Rzymie powstało sanktuarium oraz Centrum Szensztackie. Z pewnością to samo mówi dzisiaj do czeskiej Rodziny Szensztackiej, która – podobnie jak wiele innych krajów – wspiera finansowo nowo otwarte Centrum Belmonte i jest w trakcie wypracowywania typowego dla naszego kraju wyposażenia czeskiego pokoju. Wielką radością dla Szensztackich Sióstr Maryi w Czechach jest możliwość włączenia się w tę akcję przez kilka symboli.

Praskie Dzieciątko Jezus [Pražské Jezulátko]

Praskie Dzieciątko Jezus jest ważnym czeskim «znakiem rozpoznawczym». Oryginał cudownej, słynącej łaskami figurki znajduje się w Pradze. Kopia figurki, która wiele lat stała w sanktuarium szensztackim w Północno-Wschodnich Czechach („Sanktuarium Betlejem”), już od roku 2006 ma swoje miejsce w Centrum Belmonte.

Krzyż i obraz Matki Bożej

Kolejnymi symbolami w czeskim pokoju są krzyż i obraz Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu, które obecnie znajdują się jeszcze w naszym centralnym domu w Rokole. Krzyż został wyrzeźbiony według interpretacji znanego czeskiego rzeźbiarza Václava Myslbeka. Wyraża on bardzo wymownie ofiarę złożoną przez Jezusa z miłości do nas, ludzi.

Rama obrazu wyraża historię

W ramie obrazu Maryi została przedstawiona historia czeskiego Ruchu Szensztackiego, która jest ściśle związana z historią Sióstr Maryi w naszym kraju. U góry na ramie została przedstawiona korona św. Wacława, którą koronowani byli wszyscy czescy królowie. Po przeciwnej stronie ramy widoczne są dwie wieże bazyliki we Velehradzie, gdzie działali apostołowie Słowian – Cyryl i Metody. W tym kościele czeski Ruch Szensztacki, w 1985 roku, ukoronował Matkę Bożą, jako Królową Moraw.

Na ramie przedstawione jest także Prasanktuarium oraz stara kapliczka w Rokole. Tam, 11 sierpnia 1939 roku, pierwsi czescy księża zawarli przymierze miłości z Matką Bożą. Od tamtej pory Rokole stało się kolebką Ruchu Szensztackiego w byłej Czechosłowacji. Obok kapliczki płynie strumień leczniczej wody. To symbolizuje strumień łask, które płyną z sanktuarium. Trudny czas totalitaryzmu i prześladowań w okresie komunizmu przedstawiony jest w symbolu więziennej kraty. Księża szensztaccy, Siostry Maryi oraz niektórzy członkowie Ruchu Szensztackiego przeszli wtedy przez doświadczenie więzienia ze względu na swoje religijne przekonania.

Na drugiej stronie ramy obrazu ukazane jest Sanktuarium Betlejem w Rokole, jako symbol nowych czasów, oraz logo Centrum Belmonte.

Kłosy pszenicy, jako symbol zasiewu i pierwocin, przedstawiają pierwsze pokolenie założycielskie Szensztatu w Czechach. Liście lipy przypominają lipę, jako narodowe drzewo Czechów. Liście w kształcie serca wyrażają specyficzne posłannictwo czeskiej Rodziny Szensztackiej: Być rodziną, budować więzi i jednoczyć wszystkich ludzi w duchu miłości.

Czeska delegacja zawiezie symbole do Rzymu

Krzyż oraz obraz Maryi z symboliczną ramą zostaną we wrześniu 2018 roku zawiezione do Rzymu przez czeską delegację. „Cieszymy się na dzień pielgrzymki symboli do serca Kościoła” – mówi siostra M. Magdaléna, Szensztacka Siostra Maryi z Czech.